Prelucrarea datelor cu caracter personal
1.Introducere

Prezenta notificare privind protecția datelor este conceputa pentru a va informa cu privire la prelucrarea datelor personale si drepturile dumneavoastră privind aceasta procesare, in conformitate cu Regulamentul general de protecție a datelor nr. 67912016 (GDPR).

Operatorul

Noi, CONSOLIGHT COM SRL cu sediul social în Str Pârgarilor nr 11, Bucuresti, înregistrată la Registrul Comerțului sub nr. J40/9610/1996, având Cod Unic de Înregistrare RO8984971 şi cont bancar RO 88 RZBR 0000 0600 2226 6711 – RON deschis la Raiffeisen Bank C.R.C. Bucuresti 2, reprezentată legal prin Popa Consuela, Administrator, reprezentam operatorul in conformitate cu GDPR si, prin urmare, suntem responsabili pentru procesarea datelor descrise mai jos.

2.Informații cu privire la procesare
a) Înregistrarea clienților

Vom procesa datele personale prin intermediul formularul de creare de cont si/sau de comanda sau abonare la newsletter, corespondenta e-mail, posta si in cursul viitoarelor tranzacții comerciale, in scopul încheierii si executării contractului de vânzare – cumpărare, a contractelor cu furnizorii si a altor contracte si/sau convenții de parteneriat necesare desfășurării activității societății noastre, a documentelor financiar-contabile. Aceasta prelucrare se bazează pe art. 6 din CAP. II alin. 1, lit. a si b) GDPR.

Prin completarea datelor dvs. in formularul de creare de cont si/sau de comanda sau abonare la newsletter, declarați ca acceptați necondiționat ca datele dvs. personale sa fie incluse in baza de date a CONSOLIGHT, va dați acordul expres si neechivoc ca toate aceste date personale sa fie stocate, utilizate si prelucrate nelimitat teritorial si/sau temporar de către CONSOLIGHT. De asemenea, va dați acordul expres si neechivoc ca aceste date personale sa poată fi transferate (cedate) de către Consolight atât afiliaților săi precum si altei/altor entități din tara.În contextul desfășurării activităților mai sus descrise, datele Dvs. pot fi transferate/accesate în străinătate către partenerii contractuali din state membre ale Uniunii Europene, spațiu care asigură un nivel de protecție adecvat al datelor Dvs. cu caracter personal.

b) Marketing si Analiza Clienților

Vom procesa toate datele dvs personale care sunt colectate prin formularul de creare de cont si/sau de comanda sau abonare la newsletter, corespondenta pe mail, posta si in timpul tranzacțiilor comerciale viitoare, de asemenea, in scopul relațiilor cu clienții si a analizei datelor. Aceasta include cercetare de piață, sondaje de opinie clienți- analiza si segmentare clientela si realizarea profilului clientului, pentru a determina comportamentul clientului, cumpărarea repetată a unor produse si datele de cumpărare. De asemenea, va vom contacta in aceste scop prin e-mail, SMS, telefon, fax sau posta. In scopurile menționate mai sus, datele dumneavoastră vor fi stocate in baza noastră de date si vor fi îmbogățite cu date pe care le colectam din surse publice ( ex. Registrul Comerțului, Autoritati Publice, Instante de Judecata). Aceasta prelucrare se bazează pe art. 6 din CAP. II alin. 1, lit. e) GDPR.

Scopul nostru legitim este de a ne îmbunătăți serviciile si relația cu clienții , acesta reprezentând un factor cheie pentru succesul nostru in afaceri. Datele colectate si stocate ne ajuta sa aflam mai multe despre interesele si nevoile dumneavoastră pentru a veni in întâmpinarea dumneavoastră prin oferta si serviciile pe care le oferim. Acest lucru ne permite sa luam in considerare si sa acționăm in consecință, prin comunicare personalizata.Toate datele dvs personale colectate pe formularul de creare de cont si/sau de comanda sau abonare la newsletter, corespondenta e-mail. posta si pe parcursul tuturor tranzacțiilor comerciale viitoare vor fi procesate de noi si in scopul de a va oferi informații despre campaniile de publicitate si de marketing, prin posta si întâlniri profesionale. Acesta prelucrare se bazează pe art. 6 din CAP. II alin. 1, lit. f) GDPR. Este necesar sa urmărim interesele noastre legitime pentru a va informa despre ofertele si serviciile noaste si sa extindem relația cu clienții.

c) Beneficiarii datelor

Prin reglementari contractuale, asiguram ca furnizorii noștri, colaboratorii. împuterniciți către care am externalizat furnizarea anumitor servicii prelucrează date au caracter personal in conformitate cu legislația europeana privind protecția datelor, pentru a garanta un nivel ridicat de protecție a datelor.

d) Furnizarea obligatorie/voluntara de date si durata păstrării acestora

Furnizarea următoarelor date este necesara pentru a putea încheia un contract cu dvs si pentru a procesa înregistrarea clientului : numele clientului (denumirea companiei dvs), industria, forma juridica, adresa sediului /de facturare/corespondenta, numărul de telefon al companiei, cod fiscal, datele de identificare ale firmei/unor persoane autorizate pentru reprezentarea companiei, funcția persoanei autorizate, dovada existenței societății dvs. respectiv: numele si prenumele beneficiarului persoana fizica.Datele dvs. personale vor fi stocate pana la momentul încetării relației contractuale, cu excepția cazului in care avem obligația legala de a stoca in continuare datele dvs, in scopul de a le prezenta autorităților publica ( de ex: instanțele judecătorești, autorităților fiscale, organele de politie, alte instituții publice sau înrudite conform legii). Stocarea si transferul datelor dvs. personale către autoritățile publice in scopul îndeplinirii unei obligații legale se bazează in mod legal pe art. 6 din CAP. II, alin. 1, lit. c) GDPR.

După expirarea duratei prelucrării datelor sau după retragerea consimțământului Dvs și în cazul în care Operatorul nu mai are motive legale sau legitime pentru a prelucra datele dumneavoastră (cu excepția celor de marketing direct), datele vor fi sterse din baza de date.Scopul colectării datelor este: informarea clienților privind situația contului lor de pe www.consolight.ro si www.depozit-electrice.ro , informarea utilizatorilor/clienților privind evoluția si starea comenzilor, evaluarea produselor si serviciilor oferite, activități comerciale, de promovare a produselor si serviciilor, de marketing, de publicitate, de media, administrative, de dezvoltare, de cercetare de piață, de urmărire si monitorizare a vânzărilor.

3. Drepturile dumneavoastră

Ca si persoana vizata, puteți contacta ofițerul nostru pentru protecția datelor in orice moment si in mod gratuit, cu notificare, folosind datele de contact menționată mai sus la punctul I c) in vederea exercitării drepturilor dvs, in conformitate cu GDPR. Aceste drepturi sunt următoarele:

  • Dreptul de a primi informații cu privire la prelucrarea datelor si o copie a dalelor procesate (dreptul de acces. art. 15, Sectiunea II, CAP. 3, GDPR);
  • Dreptul de a solicita rectificarea datelor inexacte sau completarea datelor incomplete ( dreptul de rectificare art. 16, Sectiunea III, CAP. 3, GDPR);
  • Dreptul de a solicita ștergerea datelor cu caracter ( dreptul de ștergere art. 17, Sectiunea III, CAP. 3, GDPR);
  • Dreptul de a solicita restricționarea prelucrării datelor ( dreptul la restricționare a procesării, art. l8, Sectiunea III, CAP. 3, GDPR);
  • Dreptul la portabilitatea datelor. art. 20, Sectiunea III, CAP. 3, GDPR);
  • Dreptul de a se opune prelucrării datelor cu intenția de a înceta prelucrarea ( dreptul la opozitie art. 21, Sectiunea IV, CAP. 3, GDPR);
  • Dreptul de a retrage oricând consimțământul dat in vederea opririi unei prelucrări a datelor care se bazează pe consimțământul dvs.Retragerea nu va afecta legalitatea prelucrării pe baza consimțământului acordat înainte de retragere ( dreptul de retragere a consimțământul art. 7 din CAP. II GDPR).
  • Dreptul de a depune o plângere la o autoritate dg supraveghere daca considerați ca prelucrarea datelor este o încălcare a GDPR ( dreptul de a depune o plângere la o autoritate de supraveghere, art. 77 din CAP. VIII GDPR).

Totodată, aveți dreptul să vă opuneți prelucrării datelor personale care vă privesc și să solicitați ștergerea totala sau parțială a acestora datelor.Pentru exercitarea acestor drepturi vă puteţi adresa cu o cerere scrisă, datată, semnată şi trimisă la următoarea adresă: Consolight Com SRL , B-dul 1 Decembrie 1918, nr. 1G, Sector 3, Bucuresti
Astfel, Consolight.ro poate notifica utilizatorii/clienții privind ofertele curente prin newsletterul săptămânal, invitații la evenimente, informări campanii si poate trimite felicitări, cupoane cadou sau alte mesaje speciale.Dacă unele dintre datele despre dumneavoastră sunt incorecte, vă rugăm să ne informați cât mai curând posibil.In cazul in care utilizatorii doresc modificarea/ștergerea datelor cu caracter personal, pot solicita acest lucru prin trimiterea unui email la adresa marketing@consolight.ro prin care comunica dorința de a modifica sau șterge datele sale.Operatorul își asumă că nu va transmite datele Dvs personale niciunei alte persoane sau companii si nicio altă parte, persoană fizică sau companie, nu va avea voie să folosească informațiile Dvs în propriul lor interes sau al unei alte părți.Societatea CONSOLIGHT COM SRL vă informează prin prezenta că evaluează în permanență și actualizează măsurile de securitate implementate pentru a asigura securitatea și siguranța prelucrării datelor cu caracter personal.